Expertiza Contabila

Societatea noastra realizeaza rapoarte de expertiza contabila atat judiciara cat si extrajudiciara.

Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil.

Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.

Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, adica expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

Expertiza contabila are o serie de trasaturi:

  • Expertiza contabila are drept obiect cercetarea faptelor economico financiare
  • Sfera de actiune a expertizei contabile este reprezentata de activitatea economica a agentilor economici
  • Prin activitatea de expertiza contabila sunt cercetate situatiile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica.
  • Pe langa cercetare, expertiza contabila presupune si interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
  • In cele din urma expertiza contabila elaboreaza concluzii pe baza constatarilor efectuate, necesare organelor judiciare avizate

Expertiza contabila analizeaza conformitatea faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare la moamentul respectiv. In urma expertizei cotabile este caracterizata starea de fapt a agentului.

In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi:

  • judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;
  • extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.