Contabilitate

Servicii contabilitate Constanta

 

In general contabilitatea este vazuta ca o simpla activitate de inregistrare de acte. In realitate, aceasta activitate inseamna mult mai mult.
A Financial – Servicii de contabilitate Constanta, nu doar inregistreaza documente.

Firma noastra isi propune sa duca serviciile de contabilitate la un alt nivel. Noi facem Contabilitate PE BUNE, ceea ce inseamna ca punem suflet in tot ce facem, ne implicam in solutionarea problemelor clientilor nostri, identificam din faza incipienta anumite situatii si oferim consultanta fiscala Constanta in scopul gasirii celei mai bune solutii fiscale.

A Financial firma de contabilitate Constanta, nu doar opereaza acte, ci isi doreste sa fie partenererul de incredere de care aveti nevoie, pentru a avea siguranta lucrului bine facut si pentru a va ajuta in desfasurarea activitatii.

Stim ca fiecare activitate are specificul ei, tocmai de aceea  A Financial firma de consultanta si contabilitate din Constanta , se implica in cunoasterea afacerii tale, pentru a putea oferi cu profesionalism si competenta cele mai bune solutii.
Cu noi puteti sa lasati deoparte grija actelor. Firma Contabilitate Constanta  A Financial va ofera servicii de contabilitate personalizate, adaptate afacerii pe care o conduceti. A Financial detine asigurare de raspundere civila profesionala.

 

Servicii de contabilitate primara Constanta

 

 • Contabilitate primara a operatiunilor de numerar: intocmirea registrului de casa si a documentelor primare ce stau la baza intocmirii acestuia;
 • Contabilitate primara a operatiunilor de gestiune: intocmirea receptiilor, a bonurilor de consum, a notelor de transfer intre gestiuni, a facturilor de iesire si a avizelor de expeditie sau de transfer intre locatii;
 • Contabilitatea primara a decontarilor interne: intocmirea deconturilor pentru angajatii societatii;
 • Contabilitate primara a salariilor: intocmirea statelor de salarii si a fluturasilor de salarii precum si a oridnelor de plata in ceea ce priveste plata contributiilor sociale si a impozitului pe salarii;

 

Servicii contabilitate de gestiune Constanta

 

 • Înregistrarea contabilă cronologică și sistematică a documentelor primare: facturi de intrare si de iesire care implica stocuri; transferuri interne intre gestiuni sau intre locatii; inregistrarea bonurilor de consum, a rapoartelor de productie si a retetarelor;
 • Realizam evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica a stocurilor, precum si intocmirea balantei analitice a stocurilor companiei;
 • Evidenta analitica a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

 

Servicii de contabilitate financiara Constanta

 

 • Înregistrarea contabilă cronologică și sistematică a documentelor primare;
 • Păstrarea evidenței mijloacelor fixe;
 • Evidența analitică și sintetică a partenerilor (clienti, furnizori);
 • Evidenta conturilor de trezorerie (bănci, case, avansuri de trezorerie);
 • Întocmirea lunară a balanței de verificare, a registrului jurnal și a altor situații contabile prevazute de legislația în vigoare;
 • Calculul, întocmirea și depunerea decontului de taxă pe valoarea adaugată (lunar/trimestrial);
 • Calculul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat privind: impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele cu reținere la sursă;
 • Calculul impozitului pe salarii si contributiile sociale aferente salariilor;
 • Calcule pentru distribuirea de dividende si a impozitului datorat pentru acestea;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor recapitulative 394, 390 Vies;
 • Pregătirea documentelor pentru inventarierea și evaluarea patrimoniului, conform legislatiei în vigoare;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă legată de obiectul de activitate;
 • Informarea lunară a conducerii societății cu privire la rezultatele financiar-contabile;

 

Raportari financiar-contabile efectuate periodic catre conducerea societatii

 

 • Intocmirea de rapoarte periodice care vor fi prezentate conducerii societatii: rapoarte privind indicatori de performanta; rapoarte care reflecta situatia si structura patrimoniului; rapoarte privind situatia platilor restante catre furnizori precum si a creantelor neincasate;
 • Informarea periodica si permanenta a conducerii asupra modificarilor din domeniul economic si fiscal cu impact asupra afacerii detinute;
 • Asistarea si reprezentarea, de către un specialist contabil, în fața organelor de control fiscal;
 • Intocmirea dosarelor pentru obtinerea de credite si de leasing;
 • Efectuarea periodica a punctajelor cu administratia financiara pentru a ne asigura ca evidenta contabila Constanta in ceea ce priveste impozitele si taxele este in concordanta cu fisa de platitor;
 • Obtinerea certificatelor fiscale pentru participarea la licitatii sau in alte scopuri solicitate de client;
 • Întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative etc.), în conformitate cu legislația în vigoare și depunerea acestora la organele competente;